In de klas bij JOEL SALATIN

Twee volle dagen lang doet Joel Salatin uitgebreid uit de doeken hoe zijn familiebedrijf Polyface Farms – the Farm of Many Faces – is ingericht en functioneert, en hoe anderen dezelfde principes op hun eigen plek, in hun eigen situatie kunnen toepassen. Je merkt aan alles dat je werkelijk in de klas zit bij iemand, die een meester in zijn vak is.

In deze cursus komt een breed spectrum van onderwerpen aan de orde, zowel afzonderlijk en diepgaand, als in relatie tot elkaar. Gaandeweg ontstaat zo het grotere beeld van hoe alle onderdelen op elkaar aansluiten, en samen zorgen voor een uitzonderlijk vitaal en veerkrachtig agro-ecosysteem, dat als integraal geheel tal van ‘plussen’ genereert.

Salatin behandelt onderwerpen als bodem, gras en begrazing, rundvee, pluimvee, varkens, konijnen, en de gezondheid van bodem, dieren en mensen. Daarnaast gaat hij in op bosbouw, waterbeheer en compostering. Bovendien laat hij zien hoe zijn benadering van directe verkoop zich heeft ontwikkeld, en hoe hij het op zich heeft genomen om nieuwe generaties boeren op te leiden in zijn visie en praktijk. Tenslotte licht hij toe hoe Polyface Farms als bedrijf ook zelf een organisch geheel is van verschillende onderdelen die elkaar aanvullen, waarin zo’n 25 mensen hun brood verdienen als zelfstandig ondernemer.

 

Het kan echt anders

Joel is zonder meer een geïnspireerde èn inspirerende spreker, en ook een soort van entertainer, die smakelijk opdist hoe hij zijn eigenwijze pad is blijven vervolgen ondanks allerlei beperkende regelgeving en vormen van weerstand van buitenaf. Overigens heeft hij intussen 10 boeken op zijn naam staan, en reist hij een deel van het jaar de wereld rond omdat er zoveel vraag is naar zijn baanbrekende verhaal. 

Joel Salatin spreekt Amerikaans Engels. Er zal geen simultaan vertaling beschikbaar zijn, maar wanneer er onhelderheid is over gebruikte termen, komen we daar ter plekke samen altijd uit.

Deze Masterclass bestaat voor het grootste deel uit presentaties, waarin hij veel uniek beeldmateriaal aanreikt en op zijn geheel eigen wijze toelicht. Hij staat open voor alle soorten van vragen die er bij deelnemers leven, en nodigt iedereen uit om daarmee te komen en zo hun eigen deelname zo vruchtbaar mogelijk te maken. Hij treedt over de hele wereld op voor zeer uiteenlopende soorten publiek op, en vindt echt niet gauw iets gek. Soms antwoordt hij door het maken van schetsen of berekeningen en soms vraagt hij verder door, om met een beter antwoord te kunnen komen.

Haast onvermoeibaar zet hij zich in om het verhaal van zijn revolutionaire en bij uitstek integrale manier van werken te vertellen aan iedereen die wil luisteren, en die nieuwsgierig kan blijven om te ontdekken wat er in zijn of haar eigen situatie effectief is. In dit alles is zijn doel alsmaar om anderen te ondersteunen bij het behalen van goede resultaten, met maximale meerwaarden voor henzelf, voor de planeet en de hele samenleving.

 

 

Voor wie?

In deze Masterclass van Joel Salatin draait het om het wat, waarom en hoe van de landbouwpraktijk. Deze is daarom allereerst bedoeld voor boeren en andere agro-ondernemers. Verder is deze cursus uiteraard interessant voor onderzoekers, docenten, studenten, beleidsmakers, plattelandsontwikkelaars, terreinbeheerders en andere professionals die betrokken zijn bij het voedselsysteem, gezondheid, klimaat en duurzaamheid. Maar ook diegenen die willen horen hoe de maatschappelijke transitie met succes handen en voeten kan krijgen vanuit een integraal paradigma handen, zullen in deze intensieve sessies zonder meer aan hun trekken komen.

In de ervaring van eerdere deelnemers is deze Masterclass al gauw een referentiekader voor hun eigen blik en handelen voor een waarachtige en waardevolle toekomst. Velen van hen zijn de input op allerlei manieren in de praktijk gaan brengen, en een aantal van hen weet hiermee als koplopers hele goede resultaten te boeken – terwijl er in de agrarische sector zachtgezegd natuurlijk heel veel zorgen leven. De hoop is dan ook dat velen de weg naar Kamerik zullen weten te vinden, en daar ook vele anderen zullen tegenkomen met wie zij verder kunnen optrekken en afstemmen.

Aanmelding 

Aanmelden doe je op de homepagina.

Praktische informatie

Tijden: vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018, 9.00 – 17.00 uur
Locatie: De Boerinn | Mijzijde 6 | 3471 GM Kamerik | www.deboerinn.nl
Kosten van deelname: € 300, – incl. BTW en catering (koffie, thee, lunch + extra’s)
Overnachten kan op allerlei plekken in de omgeving, zie daarvoor deze informatie via De Boerinn.

Eerdere bijeenkomsten met Joel Salatin zijn snel volgelopen. Deze Masterclass is echt een unieke kans op je visie en mogelijkheden te verruimen. Wacht daarom niet te lang met aanmelden.